Snelheid meten vereist tijd (T) en een bekende afstand (D). Met behulp van de formule afstand = snelheid x tijd (D = R * T), bepaalt men de gemiddelde snelheid door afstand te delen door tijd, of R = D / T. Bij deze methode wordt ervan uitgegaan dat het te meten object al in beweging is.

  1. Bepaal de eenhedenTijdseenheden zijn altijd in uren, minuten of seconden. Afstandseenheden kunnen metrisch of imperiaal zijn.
  2. Selecteer een bekende afstand op basis van de gekozen eenhedenSelecteer twee punten, A en B, om de bekende afstand weer te geven. Het moet lang genoeg zijn om een ​​nauwkeurige tijdsmeting te maken. Hoe korter de afstand, hoe nauwkeuriger de tijdmeting moet zijn.
  3. Observeer het object op punt A en begin met timenZodra het object punt A passeert, begint u met het meten van de tijd. Het gebruik van tweede handen op een horloge of stopwatch verhoogt de nauwkeurigheid bij kortere afstanden.
  4. Observeer het object op punt B en stop de timingLet op de verstreken tijd die het object nodig had om tussen de twee punten te reizen.
  5. Deel de afstand door de tijd om een ​​gemiddelde snelheid te verkrijgenBepaal met behulp van de formule R = D / T de gemiddelde snelheid. Dit wordt meestal uitgedrukt als afstand per tijdseenheid.